Топ-100
Back

★ Epistily - haisoratra malagasy ..                                               

Epistily katôlika

Epistily katôlika na Epistola katôlika na Taratasy katôlika no iantsoana ireo epistily fito milahatra ao aorianny epistily atao hoe nosoratani Paoly ao aminny Testamenta Vaovao ao aminny Baiboly. Ireto avy izy ireo: Ny Epistily nosoratani Joda,na Epistola nosoratani Joda. Ny Epistily voalohany nosoratani Jaona, na Epistola voalohany nosoratani Joany. Ny Epistily faharoa nosoratani Jaona, na Epistola faharoa nosoratani Joany. Ny Epistily fahatelo nosoratani Jaona na Epistola fahatelo nosoratani Joany, ary. Ny Epistily nosoratani Jakoba, na Epistola nosoratani Jakoba. Ny Epistily voalohany n ...

                                               

Epistily nosoratani Joda

Ny Epistily nosoratani Joda, Epistola nosoratani Joda na Taratasy nosoratani Joda dia boky ao aminny Baiboly ao aminny Testamenta Vaovao izay isanireo atao hoe epistily. Isanireo Aatao hoe Epistily katolika io epistily io noho izy tsy natokana ho ana fiangonana iray fa ho anny fiangonana sy ny olona rehetra. Tokony ho teo anelanelanny taona 80 sy 100 no nanoratana azy. Ity epistily ity dia taratasy nosoratana ho anny Kristiana sasany nihamalemy finoana noho ny fampianaranireo Kristiana manao ny fivavahananny mpanompo sampy ratsy miharo filibana ara-nofo sy milaza tena ho afaka aminny fanaj ...

                                               

Epistily ho ani Filemona

Ny Epistily ho ani Filemona na Epistola nosoratani Masindahy Paoly ho ani Filemôna na Taratasy nosoratani Masindahy Paoly ho ani Filemôna dia boky ao aminny Baiboly ao aminny Testamenta Vaovao izay isanireo atao hoe epistily. Taratasy nosoratani Paoly ho ani Filemona izany. Namanireo atao hoe Epistily pastoraly nosoratani Paoly io epistily io.

                                               

Epistily ho anny Romana

Ny Epistily ho anny Romana na Taratasini Masindahy Paoly ho anny Rômanina dia boky hita ao aminny Baiboly, ao aminny Testamenta Vaovao, isanireo epistily nosoratani Paoly. Taratasy nosoratani Paoly ho anireo Kristiana tany Roma izy io ka ao izy no mamelabelatra fa ny finoana ani Kristy ho mpamonjy no hanamarinana sy hamonjenAndriamanitra ny olona rehetra na dia mpanota aza. Teo anelanelanny taona 55 sy 58 no nanoratana azy.

                                               

Epistily nosoratani Jakoba

Ny Epistily nosoratan i Jakoba na Epistola nosoratan i Masindahy Jakoba na Taratasy nosoratan i Masindahy Jakoba dia boky ao amin ny Testamenta Vaovao ao amin ny Baiboly kristiana izay isan ireo atao hoe epistily. Mitonon-tena ho i Jakoba ny mpanoratra azy ary nosoratany "ho an ny foko roa ambinny folo" izany. Isan ireo atao hoe Epistily katôlika io epistily io noho izy tsy natokana ho ana fiangonana iray fa ho an ny fiangonana sy ny olona rehetra. Tokony ho teo anelanelan ny taona 49 sy 132 no nanoratana azy. Tamin ny taonjato faha-2 vao nekena ho isan ny kanonan ny Baiboly kristiana tant ...

                                               

Epistily ho ani Titosy

Ny Epistily ho ani Titosy na Epistola nosoratani Masindahy Paoly ho ani Tito na Taratasy nosoratani Masindahy Paoly ho ani Tito dia boky hita ao aminny Baiboly, ao aminny Testamenta Vaovao, izay atao hoe epistily. Taratasy nosoratani Paoly ho ani Titosy io epistily io. Tokony ho teo anelanelanny taona 60 sy 68 no nanoratana azy.

Epistily
                                     

★ Epistily

Ny hoe Epistily na Taratasy na Epistola dia sokajin-dahatsoratra miendrika taratasy ifandefasana ka ilazana indrindra ireo boky ao amin ny Baiboly izay manana izany endrika izany mba hifampiresahan ny mpanoratra amin ny olona na fiangonana iray na ny olona rehetra tsy an-kanavaka.

                                     

1. Fiforonan-teny

Ny teny hoe epistily na epistola dia avy amin ny teny grika hoe επιστολη / epistolê izay midika hoe "taratasy ifandefasana". Ny hoe επιστολη / epistolê dia anarana avy amin ny matoanteny hoe επιστελλειv / epistellein izay midika hoe "mandefa", izany hoe "mandefa taratasy". Tsy fanagasiana mivantana ny teny grika ny hoe epistily ao amin ny Baiboly prôtestanta amin ny teny malagasy sy ny literatiora prôtestanta amin ny teny malagasy fa nandalo taminny teny anglisy hoe epistle. Tsy fanagasiana mivantana ny teny grika koa ny hoe epistola ao amin ny Baiboly katôlika amin ny teny malagasy sy ny litaratiora katôlika amin ny teny malagasy fa nandalo tamin ny teny latina hoe epistula. Ny Baiboly katôlika vaovao amin ny teny malagasy 2011 dia mampiasa ny teny hoe taratasy hanoloany ny hoe epistola tao amin ny Baiboly katôlika tranainy aminny teny malagasy 1938.

                                     

2. Epistily tsy mahakasika ny fivavahana

Tsy ny literatiora kristiana ihany no ahitana epistily fa ireo literatiora hafa koa tany alohan i Jesoa Kristy izay tsy voatery ho soratra masina. Ohatra amin izany ireo Epistilin i Horace. Mety ho resaka fanasana, filôzôfika, môraly fitondran-tena na momba ny fanaovan-tononkalo sy haisoratra no ho hita ao amin ny epistily iray.

                                     

3. Epistily kristiana

Epistily apôkrifa hafa

 • Epistilin ny Apôstôly.
 • Epistily ho an i Seneka Zandriny.
 • Epistily nosoratan i Petera ho an i Filipo.
 • Taratasin i Jesoa Kristy ny amin ny Alahady.
 • Epistily ho an i Lentolo.
                                     

3.1. Epistily kristiana Epistily ao amin ny Baiboly

Ahitana epistily iraika amby roapolo 21 ao amin ny Baiboly ka ny 14 dia heverina, araka ny lovantsofina, ho nosoratan ny apôstôly Paoly fa ny 7 sisa kosa nosoratan olona hafa. Marihina fa misy fisalasalana ny ilazana fa i Paoly no nanoratra ny Epistily ho an ny Hebreo, nefa izany no nandraisan ny Kristiana azy tany am-boalohany.

                                     

3.2. Epistily kristiana Ireo epistilin i Paoly

Mitondra ny anaran ny mponina kristiana na an olon-tokana nanoratany azy ny epistilin i Paoly.

Ao amin ny Baiboly prôtestanta amin ny teny malagasy

Ny anaran ny boky sasany ao amin ny Baiboly prôtestanta aminny teny malagasy dia nanaraka ny fomba fampisampanan-teny na ny fanononana anglisy: ireto avy ny tena miavaka: Efesiana fa tsy Efezianina, Tesaloniana fa tsy Tesalônisianina, Timoty fa tsy Timôte, Titosy fa tsy Tito. Ao koa ny hoe Hebreo fa tsy Hebrio.

Ireto avy izany ao amin ny Baiboly prôtestanta amin ny teny malagasy:

 • Epistily ho anny Galatiana.
 • Epistily faharoa ho ani Timoty.
 • Epistily faharoa ho anny Tesaloniana.
 • Epistily voalohany ho anny Korintiana.
 • Epistily ho anny Kolosiana.
 • Epistily ho ani Filemona.
 • Epistily voalohany ho anny Tasaloniana.
 • Epistily ho anny Filipiana.
 • Epistily voalohany ho ani Timoty.
 • Epistily ho ani Titosy.
 • Epistily ho anny Efesiana.
 • Epistily faharoa ho anny Korintiana.
 • Epistily ho anny Romana.

Ao amin ny Baiboly katôlika aminny teny malagasy

Ny anaran ny boky sasany ao amin ny Baiboly katôlika aminny teny malagasy dia nanaraka ny fomba fampisampanan-teny na ny fanononana frantsay: ireto avy ny tena miavaka: Efezianina fa tsy Efesiana, Tesalônisianina fa tsy Tesaloniana, Timôte fa tsy Timoty, Tito fa tsy Titosy. Ao koa ny hoe Hebrio fa tsy Hebreo. Ny anaranireo mponina dia miafara aminny hoe - anina fa tsy - ana ao aminny Baiboly katoika vaovao. Ohatra: Rômanina, Kôrintianina, Galatianina, Filipianina fa tsy Romana, Korintiana, Galatiana, Filipiana intsony.                                     

3.3. Epistily kristiana Ireo epistily very tsy kanônika

Misy ireo epistily tsy eken ny Fiangonana Kristiana ho isan ny boky kanonika ao amin ny Baiboly. Heverin ireo nanapakevitra tamin ny fisafidianana ny boky kanonikan ny Baiboly fa tsy ireo apôstôly no nanoratra azy. Atao hoe apôkrifa izy ireo, izany hoe "miafina". Isan izany ny Epistily nosoratan i Barnabà izay misy mihevitra fa nosoratan ilay Rain ny Fiangonana tompon io anarana io. Ao koa ny Epistilin ny Apôstôly izay soratra apôkaliptika raha ny tena marina.

                                     

3.4. Epistily kristiana Ireo epistily very

Misy koa ireo epistily voaresaka ao amin ny Baiboly nefa heverina fa very ka isan izany:

 • Ny Epistily taloha ho an ny Kôrintiana izay tsahivina ao amin ny 1Kor. 5.9.
 • Ny Epistily ho an ny Laodikeana izay resahina ao amin ny Kol. 4.16.
 • Ny Epistilin ny Kôrintiana ho an i Paoly izay resahina ao amin ny 1Kor. 7.1.
 • Ny Epistily taloha nosoratan i Joda izay ampahatsiahivina ao amin ny Joda 1.3.
 • Ny Epistily fahatelo ho an ny Kôrintiana atao hoe Epistilin-dranomaso resahina ao amin ny 2Kor. 2.4 sy 2Kor. 7.8-9.
 • Ny Epistily taloha ho an ny Efesiana ampahatsiahivina ao amin ny Efes. 3.3-4.
 • Ny Epistily taloha nosoratan i Joany izay tsahivina ao amin ny 3Joa. 1.9.

Na dia misy voatahiry amin ny ampahany aza izy ireo dia tsy heverin ny Fiangonana kristiana ho kanônika, dia ny Epistilin ny Kôrintiana ho an i Paoly sy ny Epistily ho an ny Laodikeana ary ny Epistily fahatelo ho an ny Kôrintiana. Ity farany ity dia nekena ho kanônika tao amin ny Fiangonana ôrtôdôksa armeniana sasany tany aloha.                                     

3.5. Epistily kristiana Epistily nosoratan ny Rain ny Fiangonana

 • Epistily ho an i Diôgneto.
 • Epistily voalohany nosoratan i Klemento.
 • Epistily nosoratan i Barnabà.
 • Epistily faharoa nosoratan i Klemento.
 • Epistilin i Ignatio no an ny Traliana.
 • Epistilin i Pôlikarpa ho an ny Filipiana.
 • Epistilin i Ignatio ho an ny Smirniana.
                                     

3.6. Epistily kristiana Epistily apôkrifa hafa

 • Epistilin ny Apôstôly.
 • Epistily ho an i Seneka Zandriny.
 • Epistily nosoratan i Petera ho an i Filipo.
 • Taratasin i Jesoa Kristy ny amin ny Alahady.
 • Epistily ho an i Lentolo.
                                     
 • Epistily katôlika na Epistola katôlika na Taratasy katôlika no iantsoana ireo epistily fito milahatra ao aorian ny epistily atao hoe nosoratan i Paoly
 • amin ny Testamenta Vaovao izay isan ireo atao hoe epistily Isan ireo atao hoe Epistily katolika io epistily io noho izy tsy natokana ho ana fiangonana iray
 • amin ny Testamenta Vaovao izay isan ireo atao hoe epistily Atao hoe Epistily katolika io epistily io noho izy tsy natokana ho ana fiangonana iray fa
 • amin ny Testamenta Vaovao izay isan ireo atao hoe epistily Atao hoe Epistily katolika io epistily io noho izy tsy natokana ho ana fiangonana iray fa
 • amin ny Testamenta Vaovao izay isan ireo atao hoe epistily Isan ireo Aatao hoe Epistily katolika io epistily io noho izy tsy natokana ho ana fiangonana iray
 • atao hoe epistily Taratasy nosoratan i Paoly ho an i Filemona izany. Naman ireo atao hoe Epistily pastoraly nosoratan i Paoly io epistily io. Επιστολή
 • Ny Epistily ho an ny Romana na Taratasin i Masindahy Paoly ho an ny Rômanina dia boky hita ao amin ny Baiboly, ao amin ny Testamenta Vaovao, isan ireo
 • Ny Epistily nosoratan i Jakoba na Epistola nosoratan i Masindahy Jakoba na Taratasy nosoratan i Masindahy Jakoba dia boky ao amin ny Testamenta Vaovao
 • Ny Epistily ho an i Titosy na Epistola nosoratan i Masindahy Paoly ho an i Tito na Taratasy nosoratan i Masindahy Paoly ho an i Tito dia boky hita ao amin ny
 • Epistily apokrifa no ilazana ireo boky mitondra ny anarana hoe epistily nefa tsy voaray ho kanona ao amin ny Baiboly. Ity lisitry ny epistily aseho
 • Epistola nosoratan i Paoly na Taratasy nosoratan i Paoly no ilazana ireo epistily na epistola telo ambin ny folo ao amin ny Baiboly, ao amin ny Testamenta
 • Ny Epistily ho an ny Kolosiana na Taratasin i Masindahy Paoly ho an ny Kôlôsianina dia boky hita ao amin ny Baiboly, ao amin ny Testamenta Vaovao izay


                                     
 • Ny Epistily ho an ny Efesiana na Taratasin i Masindahy Paoly ho an ny Efezianina dia boky hita ao amin ny Baiboly, ao amin ny Testamenta Vaovao izay isan ny
 • amin ny Testamenta Vaovao izay isan ireo atao hoe epistily Atao hoe Epistily katolika io epistily io noho izy tsy natokana ho ana fiangonana iray fa
 • Ny Epistily ho an ny Filipiana na Taratasin i Masindahy Paoly ho an ny Filipianina dia boky hita ao amin ny Baiboly, ao amin ny Testamenta Vaovao izay
 • Ny Epistily voalohany ho an ny Korintiana na Taratasy voalohan i Masindahy Paoly ho an ny Kôrintianina dia boky ao amin ny Baiboly ao amin ny Testamenta
 • Ny Epistily pastôraly na Epistola pastôraly na Taratasy pastôraly ilazana ireo boky isan ireo atao hoe epistily na taratasy ao amin ny Testamenta Vaovao
 • amin ny Testamenta Vaovao izay isan ireo atao hoe epistily Atao hoe Epistily Katolika io epistily io noho izy tsy natokana ho ana fiangonana iray fa
 • Ny Epistily ho an ny Galatiana na Taratasin i Masindahy Paoly ho an ny Galatia dia boky hita ao amin ny Baiboly, ao amin ny Testamenta Vaovao izay isan ny
 • Ny Epistily ho an ny Hebreo na Epistola ho an ny Hebrio na Taratasy ho an ny Hebrio dia boky hita ao amin ny Baiboly, ao amin ny Testamenta Vaovao izay
 • Ny Epistily voalohany ho an ny Tesaloniana na Taratasy voalohan i Masindahy Paoly ho an ny Tesalônisianina dia boky hita ao amin ny Baiboly, ao amin ny
 • voalohany nosoratan i Joany na Epistily voalohany nosoratan i Jaona ny Taratasy faharoa nosoratan i Joany na Epistily faharoa nosoratan i Jaona ny
 • Isan ireo atao hoe Epistily katolika na Epistola katolika ho an ny olon - drehetra ireo taratasy roa ireo. Ireto avy ireo epistily ireo: Epistily voalohany nosoratan i
 • Ny Epistily faharoa ho an i Timoty na Epistola faharoa nosoratan i Masindahy Paoly ho an i Timôte na Taratasy faharoa nosoratan i Masindahy Paoly ho an i
                                     
 • Ny Epistily voalohany ho an i Timôty na Epistola voalohany nosoratan i Masindahy Paoly ho an i Timôte na Taratasy voalohany nosoratan i Masindahy Paoly
 • Ny Epistily faharoa ho an ny Korintiana na Taratasy faharoan i Masindahy Paoly ho an ny Kôrintianina dia boky ao amin ny Baiboly, ao amin ny Testamenta
 • Baiboly: ny Epistily voalohany ho an ny Korintiana sy ny Epistily faharoa ho an ny Korintiana. Epistilin i Paoly Epistily ho an ny Tesaloniana Epistily ho an i
 • Baiboly: ny Epistily voalohany ho an ny Tesaloniana sy ny Epistily faharoa ho an ny Tesaloniana. Epistilin i Paoly Epistily ho an ny Korintiana Epistily ho an i
 • amin ny Baiboly: ny Epistily voalohany ho an i Timoty sy ny Epistily faharoa ho an i Timoty. Ireo taratasy roa ireo dia samy Epistily pastoraly na Epistola
 • ireo: Epistily ho an ny Romana, Epistily voalohany ho an ny Korintiana, Epistily faharoa ho an ny Korintiana, Epistily ho an ny Galatiana, Epistily ho an ny
                                               

Epistily nosoratani Petera

Ny Epistily nosoratani Petera na Epistola nosoratani Piera na Taratasy nosoratani Piera dia boky roa ao aminny Testamenta Vaovao ao aminny Baiboly izay lazaina fa nosoratanny apostoly Petera na Piera. Isanireo atao hoe Epistily katolika na Epistola katolika ireo taratasy roa ireo. Ireto avy ireo epistily ireo: Epistily voalohany nosoratani Petera sy ny Epistily faharoa nosoratani Petera.

                                               

Epistily ho anny Korintiana

Ny Epistily ho anny Korintiana na Epistola ho anny Korintiana na Taratasy ho anny Korintiana dia boky roa lazaina fa nosoratani Paoly ao aminny Testamenta Vaovao ao aminny Baiboly: ny Epistily voalohany ho anny Korintiana sy ny Epistily faharoa ho anny Korintiana.

                                               

Epistily ho anny Tesaloniana

Ny Epistily ho anny Tesaloniana na Epistola ho anny Tesalônisiana na Taratasy ho anny Tesalônisiana dia boky roa lazaina fa nosoratani Paoly ao aminny Testamenta Vaovao ao aminny Baiboly: ny Epistily voalohany ho anny Tesaloniana sy ny Epistily faharoa ho anny Tesaloniana.

                                               

Epistily ho ani Timoty

Ny Epistily ho ani Timoty na Epistola ho ani Timôte na Taratasy ho ani Timôte dia boky roa lazaina fa nosoratani Paoly ao aminny Testamenta Vaovao ao aminny Baiboly: ny Epistily voalohany ho ani Timoty sy ny Epistily faharoa ho ani Timoty. Ireo taratasy roa ireo dia samy Epistily pastoraly na Epistola pastoraly.

Users also searched:

Epistily, epistily, haisoratra malagasy. epistily,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Romana 3: 21 26 FLM AMBATOVINAKY.

Mba tsy halaky hohetsiketsehina aminny saina na hampitahorina ianareo, na aminny fanahy, na aminny teny, na aminny epistily izay toa avy aminay, milaza fa. Category: Sem categoria Fampianarana Baiboly. NY SAKANA AMINNY FIRAISAN TSAINA. ROM 12 14 16 Epistily ho an ny Romana, toko faha 12, andininy faha 14 ka hatramin ny 16.

Эпистола Литературные жанры.

Heviteny tsotra amin ny epistily ho anny Hebreo Stavaas, O. P. LÉvangile selon Thomas 1974 Hevi teny filazantsaran i Matio Sharman, J. 1931. 2 Petera 3:1 4 MG1865 Ry malala, ity no epistily faharoa s Biblics. Ny filazan ny Epistily nosoratan i Jakoba dia: olona miroa saina izy, miovaova amin ny alehany rehetra. Ny antony dia tsy ampy vavaka, ary.


Epistily pedia.

Epistily apokrifa no ilazana ireo boky mitondra ny anarana hoe epistily nefa tsy voaray ho kanona ao aminny Baiboly. Lisitrireo epistily apokrifa hanova. Menu Home English Français Português Kiswahili About. Epistily nosoratani Paoly tany am pigandrana ny Efesiana. Epistilinny fifatorana. Ambarani Paoly eto ny maha izy azy ani Kristy izay antony. Fandalinana ny bokinny Efesiana fitarihan teny Tily eto. 8Fa na dia nampalahelo anareo taminny epistily aza aho, dia tsy manenina intsony, na dia nanenina ihany aza teo fa fantatro efa nampalahelo anareo izany.

Epistily apokrifa pedia.

Ny asa takiana ao aminny epistily nosoratani Jakôba izay milaza fa manam ​pinoana mino izy dia ny asa izay tapitra ny fikirizana Jk 1: 4, izany hoe ny mino. 29 Epistily ho anny ROMANA 5 Fjkm Ilanivato. 14Ary raha misy olona tsy manaiky ny teninay aminity epistily ity, mariho izany olona izany, ka aza mikambana aminy, mba hahamenatra azy. 15Anefa aza dia. Epistily bolana, raki bolana malalaka Malagasy. Étiquette epistily. Avy aiza ny fivavahana kristiana? Avy aiza ny fivavahana kristiana 1 Maro ny fivavahana misy eranizao tontolo izao eto aminny kontinanta. Epistily – Tsodrano. Alalanny finoana ani Jesosy no anisanny fotokevitra lehibe sy mafonja asongadini Paoly ao aminny Epistily nosoratany ho anny Fiangonana tany Roma. Ny Epistily ho any Romana, Antananarivo, 1886. ​Hevi teny amy ny Filazantsara nosoratany Lioka Commentaries on the Gospel of.


Metadonnées similaires. ARSIE Association du Réseau des Systèmes d​Information Environnementale c o FTM Ambanidia BP 323. Antananarivo 101 ​.

Ny hoe Epistily na Taratasy na Epistola dia sokajin dahatsoratra miendrika taratasy ifandefasana ka ilazana indrindra ireo boky ao amin ny Baiboly izay. Efa hatrany am boalohany no voamarika tao amin ny fiainan ny Fiangonana ao amin ny Asan ny Apôstôly sy Epistily ny Zokilona na ny.

2 Petera 3:1 10 Malagasy Bible MG1865 Ry malala, ity no epistily faharoa soratako ho aminareo ankehitriny, ka izy roroa dia samy entiko mampifoha ny.

Ny lohahevitry ny epistily ho anny Romana manontolo dia ny Filazantsaran​Andria manitra Rom.1:1. Nekena ho voalohan daharana amin. Tononina anarana ilay epistily ao aminny maro aminireo katalaoginireo Soratra ara tsindrimandry tany am boalohany indrindra, anisanizany ny Fragment de. Послание в стихах или эпистола литературная форма, поэтический жанр, распространенный ещё в первой половине XIX века: письмо в стихах. Содержание его весьма разнообразно от философских размышлений до сатирических картин и эпических повествований. Sy Loholona GAFLI Mpitoriteny sy Katekista. Mampiorona ny mino ny fanavotani Kristy. FAMPIANARANA VALOPOLO 29 Epistily ho anny ROMANA 5. Eo aminny and 20 dia misy filazana hoe: aoka hanoratra Epistily aminy isika.​Taratasy nosoratanolona ho aminolon kafa no hevitry ny hoe:.


Hoe Jesosy tsy azo hivavahana dia tena zava doza, tsy azo ekena, raha mijery ny Epistily voalohany nosoratani Jaona isika 1Jaona 5:20 dia.

Navela hitoetra tao an trano nohofany Asa 28, 30 ity epistily ity. Misy fisalasalana be ihany na ny fiangonana tany Efesosy irery no nanoratany azy, na ny. Tsy taminity epistily ity ihany izy no nanamarika ny maha zava dehibe ny vavaka sy ny fitolomana am bavaka fa aminny epistily nosoratany. Taona maro taty aoriana tokoa dia nampitandrina ny kristiana i Petera ao aminny epistily nosoratany fa toy ny liona mierona mitady izay harapany i Satana. Araka ny epistily ho anny Efesiana Efe 5:20 33. Ny fototra iorenanny fanambadiana kristiana dia miorina ao aminny firaisani Kristy sy ny.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →